2362169
ehvi6p1xgy9I7Fz6P|TBJ/Mw9JO0B89smwFvBi/XKqj5bcRVXdJ12KQhGFW4|z1m
Liên hệ
1
Trường Trung Học Cơ Sở
Nho - Hòa

Liên hệ

Với mục tiêu dân chủ trong nhà trường, ban giám hiệu nhà trường luôn muốn nghe những ý kiến đóng góp, phản ảnh từ phía học sinh. Mời các bạn hãy gửi các ý kiến.
Thông tin liên hệ

Trường Trung Học Cở Sở Nho - Hòa

Địa chỉ: Thanh Nho - Thanh Chương - Nghệ An

Điện thoại: 0983 198 281

Email: c2nhohoa@gmail.com